Split–ulgam GWH18MC-K3NNA3D

Gree

  • Otagyň ölçegi: 55 m2
  • Diwardan asylýan split-ulgam
  • Ýylatma we sowatma
  • Wentilýasiýa, temperaturany saklanyýyş, gijeki, howany guradyş düzgünleri
  • Sowatmada sarp edilýän güýç 1800 Wt / ýylatmada 1800 Wt
  • Pult bilen dolandyryş

Esasy häsiýetnamalary

Görnüşi

Diwardan asylýan split-ulgam

Maksimal howa akymy

 14.2 kub. m/min

Goşmaça häsiýetnamalar

Howanyň filtrlenmegi

bar

Howanyň guratma funksiýasy

bar

Sowatmada sarp edilýän güýç

1800 Wt

Ýylatmada sarp edilýän güýç

1800 Wt

Içki blogyň reňki

Ak

Işletmäniň/ öçürmäniň taýmeri

Bar

Wentilýatoryň aýlanma tizliginiň sazlanylyşy

bar

Ölçegi

Içki blogyň gabaralary

84.5x27.5x18.6 sm

Daşky blogyň gabaralary

84.8x54x32 sm

Kepillendirme

Kepillendirme

24 aý

Öndüriji

Marka

Gree


*Öndürüji tarapyndan harydyň tehniki häsiýetnamasy, daş görnüşi we toplumy çäkli üýtgedilip biler. Harydyň daş keşbi suratdaky daş keşbinden sähel tapawutlanyp biler. Şübhelenen yagdaýyňyzda menejere ýuz tutup bilersiňiz.