Split–ulgam GWH12MB-K3NNA3A

Gree

  • Otagyň ölçegi: 35 m2
  • Diwardan asylýan split-ulgam
  • Ýylatma we sowatma
  • Sowatmanyň güýji 3500 Wt / ýylatmanyň güýji 3800 Wt
  • Sowatmada sarp edilýän güýç 1075 Wt / ýylatmada 1500 Wt
  • Pult bilen dolandyryş

Esasy häsiýetnamalary

Görnüşi

Görnüşi Diwardan asylýan split-ulgam

Sowatmadaky güýç 3,5 kWt

3,5 kWt

Ýylatmadaky güýç

3,8 kWt

Maslahat berilýän meýdan 35 m2

35 m2

Goşmaça häsiýetnamalar

Şaggyldynyň derejesi

27 dB

Howanyň filtrlenmegi 

bar

Howanyň guratma funksiýasy 

bar

Sowatmada sarp edilýän güýç 

1075 Wt

Ýylatmada sarp edilýän güýç 

1500 Wt

Içki blogyň reňki

Ak

AD barlygy 

bar

Agramy we ölçegi

Içki blogyň agramy

10 kg

Içki blogyň gabaralary 

283x872x178 mm

Daşky blogyň agramy

40 kg

Daşky blogyň gabaralary

540x848x320 mm

Kepillendirme

kepillendirme

24 aý

Öndüriji

Marka

Gree


*Öndürüji tarapyndan harydyň tehniki häsiýetnamasy, daş görnüşi we toplumy çäkli üýtgedilip biler. Harydyň daş keşbi suratdaky daş keşbinden sähel tapawutlanyp biler. Şübhelenen yagdaýyňyzda menejere ýuz tutup bilersiňiz.