Split–ulgam EACS-18HAT/N3

Electrolux

5275 ТМТ


Modeliň aýratynlyklary:

  • Awtomatiki täzeden işletme
  • Howa akymynyň ugrunyň sazlanylyşy
  • Öz özüni anyklaýyşy
  • Öz özüni goraýyşy
  • Buzuň emele gelmegine garşy ulgam

Görnüşi

Split-ulgam

Içki blogyň gurnalmagy

Diwardan asylýan 

Içki bloklaryň sany

Hyzmat edilýän meýdan

52 m²

Sowatma düzgünindäki güýç

5270 Wt

Sowadyjy ukyp

18000 BTU

Maksimal howa akymy

13 m³/min

Ýylatma düzgüni

bar

Guratma düzgüni

bar 

Awtomatiki düzgün

bar 

“Ýatmak” düzgüni

bar 

Wentilýasiýa düzgüni

bar 

Howa filtri

bar 

Dolandyryş pulty

bar 

Taýmer

bar 

Sowadyjy agentiň görnüşi

R 410A 

Wentilýatoryň aýlanma tizliginiň sazlanylyşy

bar 

Şaggyldy derejesi

44 dB

Split-ulgamyň ýa-da mobil kondisioneriň içki blogynyň ölçegleri (IxВxÇ)

960x300x195 mm

Split-ulgamyň ýa-da penjire kondisioneriň daşky blogynyň ölçegleri (IxВxÇ)

913x680x378 mm

Reňki

ak 


*Öndürüji tarapyndan harydyň tehniki häsiýetnamasy, daş görnüşi we toplumy çäkli üýtgedilip biler. Harydyň daş keşbi suratdaky daş keşbinden sähel tapawutlanyp biler. Şübhelenen yagdaýyňyzda menejere ýuz tutup bilersiňiz.